Telefon
WhatsApp
Emisyon ve İmisyon Ölçümlerinin Yapılması

İşletmenizde gerçekleştirilecek emisyon ve imisyon ölçümlerinde T.C.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ ndan  Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesine ve TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre TÜRKAK Akreditasyon Belgesine layık görülen , yüzlerce  referansı olan, samsunda bulunan firmalar çözüm ortağımızdır.

Emisyon Ölçümleri;

-- Standart Yanma Gazı Ölçümleri

-- Nem, Hız, Sıcaklık Ölçümleri

-- İslilik Ölçümleri

-- Bacada Toz Ölçümleri

-- VOC (Uçucu Organik Buhar)

-- TOC (Toplam Organik Buhar) Ölçümleri

-- Pasif Örnekleme

İmisyon Ölçümleri;

-- Havada Asılı Partikül Madde (PM10) Ölçümleri

-- Çöken Toz Ölçümleri

TEKLİF FORMU